Lär dina barn att programmera – vi visar dig hur! [2023]

av Uppdaterad 2023-04-13

Barn som vill lära sig att programmera blir vanligare. Men hur kommer man igång att programmera som barn? Vi går igenom hur barn kan börja programmera. I takt med att fler och fler spel, som t.ex. Minecraft och Roblox, tillåter att spelarna gör egna modifikationer med hjälp av programmering, och att spelandet ökar, så blir fler och fler barn sugna på att testa på att skapa själva. Genom YouTube sprids videos där programmerare modifierar, bygger och skapar utifrån egen fantasi, vilket inspirerar barn och ungdomar till att vilja göra samma. Med programmeringen så är det möjligt.

Språk för barn

När man ska lära sig programmera behöver man välja ett programspråk att börja med. Det finns en uppsjö olika språk, med olika användningsområden, och olika svårighetsgrad. Vissa språk är populärare än andra, vissa är enklare att komma igång med, och vissa har ett större community på nätet som gör att det är enklare att få tips, support och hjälp.

Många barn stöter idag på Scratch genom skolan, ett blockbaserat programspråk skapat av MIT för att lära ut grunderna inom programmeringen. Har man en gång testat på Scratch så har man ofta fått med sig lite av logiken och “programmeringstänket” som man har nytta av när man sedan fortsätter programmera på riktigt i textbaserade språk.

Vilket språk ska man välja att börja programmera i? Barn som lär sig programmering behöver ett språk som är enkelt att komma igång i, som passar många olika användningsområden och ett språk där man kan få mycket att hända med lite kod. På Unga Programmerare rekommenderar vi barn att lära sig programmera i Python. I Python kan man skapa komplexa program med några få kodrader, det är enkelt att komma igång i och det finns många kul tillägg och hjälpmedel på nätet. Man kan skapa allt från spel, hemsidor, roliga program och artificiell intelligens med Python. Dessutom är det ett av världens mest populära språk.

Graf över använda programmeringsspråk på Stack Overflow över tid.

Vad kan man programmera som barn

Många föräldrar är nyfikna på vad man praktiskt kan skapa med programmering. Ofta har barnen redan koll på vad programmeringen kan användas till, och många gånger egna idéer och visioner om vad dom vill skapa med sin kod. Många är intresserade av att skapa egna spel, och vissa har intresse av att i framtiden arbeta inom spelutveckling.

Detta space shooter kan man programmera som barn i Python

Spelprogrammering för barn

I takt med att intresset för spelande växer, så växer också spelindustrin och intresset för att skapa egna spel. Att skapa egna spel behöver inte vara särskilt svårt, beroende på vilken typ av spel som man vill skapa. Att programmera egna spel är ett kraftfullt sätt att programmera då det är utmanande men också väldigt roligt. Med Python kan man skapa och designa egna spel med hjälp av ramverket Pygame Zero, något som vi gör i vår kurs Spelprogrammering i 2D.

Hjälpsamma program

Med programmeringen kan vi skapa egna program som kan vara till nytta för oss själva. Exempel på enkla program som kan skapas redan som nybörjare är t.ex. egna frågesporter som kan användas för att testa sig själv på t.ex. läxorna från skolan. Andra enkla program som man kan bygga som nybörjare är program som översätter till sjörövarspråket, program som kan hjälpa oss med beräkningar inom matematiken, eller hjälper oss att öva på glosor inom engelskan. Desto mer man lär sig av programmeringen, desto mer avancerade program kan man skapa.

Att skicka SMS med sin kod kan vara hjälpsamt för att skapa smarta program. Detta gör vi t.ex. på vår YouTube-kanal.

Automatisera uppgifter på datorn

Ett vanligt användningsområde för programmeringen är automatisering. Python är ett populärt språk för att automatisera uppgifter eftersom att man i Python kan få mycket att hända med några få kodrader. Det är också ofta enkelt att koppla mot externa tjänster (t.ex. för SMS eller för att hämta extern information eller data som väder eller resultat inom sport). Med Python skulle vi t.ex. kunna bygga ett program som skickar oss själva ett SMS när vår favorityoutuber lägger upp en ny video på YouTube, eller som skapar en spellista på Spotify utifrån vilket humör vi är på.

Mods för spel

Mods används för att modifiera existerande, eller lägga till egna funktioner i spel. Ett spel som är populärt att modda är Minecraft. Med hjälp av mods i Minecraft så kan man t.ex. skapa egna kartor, automatiskt berätta vad man kollar på, eller sortera sitt inventory. Det finns en uppsjö olika mods som man kan ladda ner och lägga till, men mods är även möjligt att skapa själv. För att skapa mods så behöver man först lära sig att programmera, för att kunna förstå hur spelen fungerar och hur modsen kan skapas. För mods till Minecraft så används programspråket Java, men man kan också kombinera Python med Minecraft för att t.ex. bygga former eller skapa mindre spel inuti Minecraft.

Tjej som programmerar. Kanske bygger hon ett eget spel?

Vad man behöver lära sig för att lära sig programmering

För att lära sig programmering så brukar vi på Unga Programmerare dela upp programmeringen i fyra grundläggande koncept eller steg. Genom att steg-för-steg lära sig de grundläggande koncepten så lär man sig också grunderna inom programmering. 

De fyra stegen för att lära sig programmera

Det är följande koncept som i princip all programmering bygger på.

1. Variabler

Med variabler så får vi möjlighet att spara data och information. Den teknik vi använder oss av i vardagen behandlar mängder av information hela tiden, och det är med hjälp av variabler som vi som programmerare kan styra hur informationen används och sparas. På samma sätt som banken håller koll på våra pengar, så kan man tänka sig att variabler håller koll på vår data och information.

2. If-satser

If-satser kallas ibland för villkor, det finns alltså flera namn på detta användbara koncept. Med hjälp av if-satser så kan vi styra i vilken riktning vår kod eller vårt program ska köras. Vi kan välja om vi ska gå åt höger, eller åt vänster. Med if-satser väljer vi vilken kod som ska köras genom att sätta upp villkor. Om man t.ex. bygger en egen frågesport så skulle ett villkor kunna bestämma att spelaren endast får poäng på frågan om denne svarar rätt svar. Just frågesporter är något vi kan skapa när vi har lärt oss if-satser. I vår grundkurs så använder vi variablerna och if-satserna för att skapa textbaserade äventyrsspel.

3. Loopar

Med hjälp av loopar så kan vi upprepa kod. Loopar kan köra samma kod flera gånger, antingen ett förutbestämt antal gånger (t.ex. skriv ut namnet 10 gånger), eller tills dess att ett visst villkor uppfylls (t.ex. låt karaktären i spelet blinka i olika färger tills 3 sekunder har gått). Man kan tänka sig att vi även använder loopar i verkliga livet, t.ex. vi trampar på cykelns pedaler tills vi är framme vid destinationen. När vi lärt oss loopar kan vi börja skapa enkla spel, som t.ex. sten-sax-påse, olika tärningsspel eller kortspel.

4. Funktioner

Med funktioner så kan vi skapa mer avancerade program. En funktion kan vi kalla på för att köra flera rader kod. Funktioner låter oss strukturera koden på ett smart sätt, så att vi inte behöver skriva samma kodrader flera gånger. Man kan tänka sig att t.ex. varje knapp på tangentbordet till datorn kallar på en funktion. Vissa funktioner gör mer och andra gör mindre. Trycker vi t.ex. på “Esc” så ska programmet vi kör på datorn stängas ner, medan om vi trycker på en bokstav, t.ex. “t” så ska bokstaven t skrivas ut på datorn. När vi har lärt oss funktioner så är det helt plötsligt bara fantasin som sätter gränsen för vad vi kan skapa. Vi kan t.ex. skapa mer avancerade spel eller andra roliga program. Vi kan också nyttja tillägg och hjälpmedel inom programmeringen, för att t.ex. skapa spel med grafik.

Genom att lära oss dessa fyra steg så lär vi oss grunderna i programmeringen. I vår grundkurs inom programmeringen så är det dessa fyra steg som vi fokuserar på och som vi övar och lär oss använda genom att bygga egna program, små spel och annat roligt. Om du, eller ditt barn, är intresserad av att lära sig programmering, så är det dessa fyra steg som vi rekommenderar er att börja med.

Hur man fortsätter sitt lärande

När man har kommit igång med de fyra grundläggande koncepten, så kan man välja mer utifrån sitt egna intresse vad man vill fördjupa sig inom. Inom programmeringen i sig så finns det mer teori att lära, men ofta blir programmeringen roligare om man kan applicera det man lärt sig i praktiska moment. Med Python som programspråk så finns det mängder av roliga bibliotek och ramverk som vi kan använda för att bygga spännande och roliga program eller spel.

Pygame Zero – Programmera egna spel i Python

Om man är intresserad av att skapa egna spel så är Pygame Zero ett självklart val när det kommer till Python. Pygame Zero är ett ramverk som är skapat för att göra det enkelt att skapa, bygga och designa egna spel i 2D. Det är Pygame Zero som vi använder i vår kurs Spelprogrammering i 2D.

Tkinter och PyQt  – Skapa egna GUI med Python

Med hjälp av Tkinter och PyQt kan vi skapa grafiska användargränssnitt (GUI) i Python. De flesta program vi känner till idag har något form av grafiskt användargränssnitt med grafiska element. Till Python så finns det flera olika bibliotek och ramverk för detta, två populära är Tkinter och PyQt. Med ett grafiskt användargränssnitt kan vi t.ex. bygga våran egna miniräknare med knappar och textfält.

Hämta data och information med API

Genom att lära oss hur API fungerar så kan vi koppla vår programmering mot externa tjänster. Företag som har APIer som man kan använda är t.ex. SMHI (för att hämta väderdata) och Spotify (för att t.ex. söka på musik och skapa spellistor). Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har samlat mängder av APIer som man kan använda på Sveriges dataportal.

Unga Programmerares kursportal med kurser i programmering

Kurser i programmering för barn

Genom att gå en kurs i programmering ser man till att man får lära sig programmering steg-för-steg på ett beprövat och skräddarsytt sätt. Man får lära sig från start, till slut, i rätt ordning det som är mest relevant att lära sig. I en kurs så får man automatiskt svar på många av de praktiska frågor man har när man börjar programmera, som t.ex. hur man installerar programspråk, var man skriver sin kod någonstans, hur man påbörjar programmeringen och hur man skriver olika typer av program. Vi ser tre huvudsakliga anledningar till varför det är smart att gå en kurs för att lära sig programmering som är skapad för just barn och ungdomar:

1. Anpassade för barn och ungdomar

Med alla de distraktioner som finns idag är det viktigt att kunna behålla fokus för att lära sig så mycket som möjligt ifrån en kurs. Enligt vår erfarenhet så tappar barn och unga lättare fokus än vuxna, och det blir därför extra viktigt att kursen i fråga är speciellt anpassad för just barn och ungdomar. Genom att dela upp lärande material i mindre bitar, och applicera det som lärs ut i praktiken, så kan man väva in den viktiga teorin på ett roligt och interaktivt sätt som passar extra bra för barn och ungdomar. I våra kurser försöker vi hålla vårt lärande material till mindre munsbitar istället för mastiga föreläsningar, för att göra lärandet så roligt som möjligt.

2. Praktisk tillämpning (det är kul att bygga spel och program)

Det är viktigt att det som lärs ut direkt kan appliceras på roliga praktiska problem eller övningar. Med en kurs så kan innehållet anpassas med roliga övningar som tränar de nyvunna kunskaperna. I vår grundkurs i programmering så har vi anpassat övningar till mindre spel och kluriga program som är skräddarsydda med det lärande materialet. På så sätt får man möjlighet att direkt träna på de nya koncept som man lärt sig. 

3. Tillgänglig support och hjälp

När man lär sig något nytt så dyker det alltid upp frågor eller funderingar. Genom att gå en kurs så får man tillgång till någon som man kan fråga, som kan förklara eller hjälpa till. Med support och hjälp så undviker man att köra fast och ge upp, utan kan istället alltid be om hjälp för att komma vidare i lärandet. Extra viktigt blir det för barn och ungdomar att få tillgång till hjälp, då man sällan har samma tillgång till sociala nätverk, forum eller kunskaper i engelska som vuxna har som på så sätt har det lättare att lösa eventuella problem på egen hand. För att säkerställa att våra deltagare lyckas med programmeringen erbjuder vi alltid hjälp och support i våra kurser.

Våra kurser

På Unga Programmerare har vi specialiserat oss på kurser i programmering för barn och ungdomar. Våra kurser följs steg-för-steg via vår kursportal där lärande material har skräddarsytts med övningar och quiz. På så sätt får man lära sig, testa på själv, och sedan testa sina kunskaper. Våra lärande videos är uppdelade i mindre delar för att säkerställa att våra deltagare inte tappar fokus, något som vi märkt är särskilt viktigt när vi undervisar barn och ungdomar. Med flerårig erfarenhet inom programmering för barn och ungdomar så har vi blivit experter på att lära ut programmering mot en yngre publik, något som vi kontinuerligt strävar efter att bli ännu bättre på. Mer info om de kurser vi erbjuder hittar du under kurser eller genom att klicka på knappen nedan. Vi ses i kurserna!

Unga Programmerare håller kurser i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Företagsinfo

Innovation Institute of Sweden AB
Box 2062, 116 74 Stockholm
Org.nr. 559290-7603

Följ oss