Lucka 24

Lösning presenteras imorgon kl 08:00

Tidigt under natten till julafton hände en mycket olycklig incident.

Nissen Fatima har under året arbetat på en ny krypteringsmetod. När hon skulle testköra denna på en fil på sin dator, råkade hon istället köra krypteringen på alla önskelistor som tomten har fått in.

Detta kanske inte vore så problematiskt, om Fatima hade haft ett program för att dekryptera önskelistorna. Det har hon inte…

Nu är det bråttom. Julklappsutdelningen är bara timmar bort och det är av högsta vikt att tomten kan läsa önskelistorna.

Fatima menar att krypteringen har gått till på följande sätt:

Bokstäverna a, d, f, i, m, o, e, r, s och t har blivit utbytta till siffror enligt:

a = 0
d = 1
f = 2
i = 3
m = 4
o = 5
e = 6
r = 7
s = 8
t = 9

Varje bokstav i ett ord har sedan förskjutits det antal snäpp åt höger som siffersumman i ordet är. Om en bokstav når slutet på alfabetet börjar det om från början (bokstaven “ö” förskjuten 1 snäpp åt höger har blivit “a”).

Exempelvis: Ordet “boll” har först fått o:et utbytt mot en 5:a. Sedan har alla bokstäver i b5ll förflyttats 5 steg (eftersom siffersumman är 5). Det krypterade ordet har då blivit “g5qq”.

Fatima behöver din hjälp. Skapa ett program som kan dekryptera. För att kolla att program fungerar som tänkt kan du testa det på följande önskelista som Fatima plockat fram. Vad står det på önskelistan?

o37wd86x620z9
äh29r0ää5aw
k01qa8
97p1
g5qq

Unga Programmerare håller kurser i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Företagsinfo

Innovation Institute of Sweden AB
Box 2062, 116 74 Stockholm
Org.nr. 559290-7603

Följ oss