Lösning Lucka 4

Svar: 47788 (på index 476 finns postnummer 47865). Se video nedan för lösning.

Unga Programmerare håller kurser i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Följ oss

Nyhetsbrev