Online: Start

Lektion 5c: Kluringar på loopar

Kluringarna nedan är svåra. Testa och se om kan klura ut någon av dom. Om inte, så kan du hoppa över till nästa lektion 🙂

Kluring 1

a)
För att kolla om ett heltal är delbart med ett annat tal kan du använda modulo med tecknet %. Modulo ger resten av ett tal. Exempel:

6 % 2 blir 0 eftersom det inte finns någon rest om 6 delas med 2 (3 gånger).

7 % 2 blir 1 eftersom det finns 1 i rest när 7 delas med 2 (3 gånger).

Testa att tex köra koden:

print(10%3)

b)
Gör ett program som skriver ut alla tal mellan 2000 och 3000 som är delbara med 7. Använd dig av en for-loop.

Kluring 2

Om vi listar alla positiva heltal under 10 som är delbara med antingen 3 eller 5, så får vi 3, 5, 6 och 9. Summan av dessa tal är 23.

Vad är summan av alla tal under 1000 som är delbara med 3 eller 5?

Kluring 3

Ett primtal är ett tal som bara är delbart med 1 och sig självt.

2, 3, 5, 7, 11 och 13 är de första primtalen.

Gör ett program som skriver ut alla primtal under 200.

Kluring 4

Primfaktorer av ett tal är de primtal som ett tal är delbart med. Primfaktorerna för 10 är 2 och 5. Primfaktorerna för 18 är 2, 3 och 3.

Skriv ett program som beräknar primfaktorerna för 600851475143.

Kluring 5

Fibonaccis talföljd är en känd talföljd som ser ut såhär:

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…

Varje nytt nummer är lika med summan av de två föregående. T.ex 2+3=5, 21+34=55, osv.

Skriv ett program som skriver ut summan av de 30 första talen i Fibonaccis talföljd.

[wpc_button]

Unga Programmerare håller kurser och läger i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Följ oss

Nyhetsbrev