Felmeddelande RuntimeError Numpy på Windows 10 (2004)

av Uppdaterad 2020-11-30

Senaste versionen av Windows 10 (2004) innhåller en bugg som orsakar ett felmeddelande med Pythons Numpy. Detta kan dyka upp exempelvis när man försöker köra Pygame Zero, då Pygame Zero använder sig av Numpy.

"RuntimeError: The current Numpy installation ('C:\\Users\\användarnamn\\PycharmProjects\\Projektnamn\\venv\\lib\\site-packages\\numpy\\__init__.py') fails to pass a sanity check due to a bug in the windows runtime. See this issue for more information"

Windows kommer troligen inte ordna en fix av buggen förrän 2021, men det går att lösa genom att nedgradera Numpy i sitt PyCharm-projekt.

För att nedgradera Numpy till version 1.19.3 i projektet, se följande video. Observera att menyn ”Preferences” på Windows heter ”Settings” (och hittas under ”File”).

Du kan också följa följande instruktioner för att nedgradera Numpy:

  1. Gå till Settings (huvudmenyn) -> Project: Projektnamn -> Python Interpreter.
  2. I listan över de olika paket som är tillagda så finns Numpy. Dubbelklicka på Numpy.
  3. En ny ruta poppar upp. Nere på högra sidan så kan du kryssa i ”Specify version”, gör det, och välj en tidigare version i rullistan, t.ex. 1.19.3.
  4. Tryck på Install package.
  5. När den gröna texten ”Package ’numpy’ installed successfully” dyker upp så kan du kryssa rutan, och Trycka OK på andra rutan.

Om ovanstående inte löser ditt felmeddelande, kontakta oss.

Unga Programmerare håller kurser i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Företagsinfo

Innovation Institute of Sweden AB
Box 2062, 116 74 Stockholm
Org.nr. 559290-7603

Följ oss