Lucka 13

Lösning presenteras imorgon kl 08:00

Äntligen är det Lucia! Tomten har dock glömt att baka till alla nissarna som han enligt traditionen ska göra. Tomten ringer tidigt på morgonen upp Statistiknissen för att fråga hur många nissar som finns i tomteverkstaden, så att tomten vet hur mycket han ska baka.

Tomten brukar varje år baka lussenissar (ja, de är snarlika de vi i vårt samhälle brukar kalla för lussekatter eller lussebullar). Statistiknisse tycker att tomten varit klantig som glömt det traditionsenliga baket, och samtidigt ringer och stör tidigt på morgonen. Statistiknissen meddelar följande:

“Antal lussenissar som ska bakas är det antal tal i bifogad lista som uppfyller följande villkor: Plockar man ut ett par av siffror i ett tal måste de vara samma, eller så måste den högra siffran vara större än den vänstra. Antalet du ska baka är antalet tal som uppfyller villkoret.”

Detta innebär att t.ex. talet 11237 är ett godkänt tal eftersom vi kan plocka ut följande par av siffror i talet:

  • 11 (där båda siffror är lika)
  • 12 (där den högra siffran är större än vänstra)
  • 23 (där den högra siffran är större än vänstra)
  • 37 (där den högra siffran är större än vänstra)

Medan talet 143 inte är godkänt eftersom vi kan hitta följande par av siffror:

  • 14 (där den högra siffran är större än vänstra)
  • 43 (där den högra siffran inte är större än den vänstra siffran – talet är alltså inte godkänt!)

Listan som Statistiknissen bifogade finns som en färdig lista i Python, eller som en txt-fil:
Som lista i Python
Som txt-fil

Räkna antalet godkända tal av talen i den bifogade listan så att tomten vet hur många lussenissar han ska baka!

Lycka till!

 

Unga Programmerare håller kurser i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Följ oss

Nyhetsbrev