Lucka 17

Lösning presenteras imorgon kl 08:00

För att räkna ut den optimala rutten inför julaftons natt så används en mycket avancerad mjukvara. Mjukvaran använder sig av tekniker som vi inte riktigt har uppfunnit på vår planet ännu, vilken är anledningen till att mjukvaran är beställd från planeten TOI 700 d.

Nissarna, som hjälper tomten med planeringen, har just mottagit en uppdatering av mjukvaran som kommer minska tomtens utsläpp under julnatten med 1 kg giftiga avgaser. Även om inte släden i sig drivs av något annat än renarna, så måste vi komma ihåg att renarna, precis som t.ex. kor, släpper ut metangas när de pruttar. Med en mer optimerad rutt behöver renarna inte färdas så långt och därför pruttar de inte så mycket.

För att säkerställa att mjukvaran inte blivit korrupt när den skickats genom universum har utvecklarna från TOI 700 d skickat med en fil för nissarna att dubbelkolla med.

Filen består av flera olika tal. Utvecklarna menar att om nissarna sorterar talen i storleksordning så bör talet på index 492 vara lika med 5991. Om det inte är det så är mjukvaran korrupt.

Problemet är att på TOI 700 d räknar de inte på samma sätt som vi gör på jorden. På TOI 700 d använder de 4 för att beteckna en 8a, och 8 för att beteckna en 4a. Detta innebär att de på TOI 700 d räknar på följande sätt:

1,2,3,8,5,6,7,4,9,10,11,12,13,18,15,16,17,14,19,20,21,22,23,28,25,… På samma sätt är t.ex. talet 43 större än 81 osv.

Det är ytterst viktigt att veta om mjukvaran är korrupt eller inte, då eventuella förseningar under julafton skulle kunna få katastrofala konsekvenser. Är uppdateringen från TOI 700 d korrupt eller inte?

Filen som utvecklarna på TOI 700 d skickade med finns som en färdig lista i Python, eller som en txt-fil:
Som lista i Python
Som txt-fil

Unga Programmerare håller kurser i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Följ oss

Nyhetsbrev