Lucka 17

Lösning presenteras imorgon kl 08:00

Inför jul har nissarna ett eget jullotteri. Tomten har placerat några riktigt fina vinster i lotteriet.

Lotterna är skraplotter och varje lott är numrerad 1-1000. När man skrapar lotten får man reda på om man har vunnit eller inte.

Nissen Zara är ganska listig. Hon vill försöka lista ut vilka lotter i lotteriet som är vinstlotter och vilka som är nitlotter.

Hon vet att nissen Arne redan har vunnit i lotteriet. Han hade lottnummer 183.

Zara frågar tomten vilka nummer som är vinstnummer i lotteriet. “Som att jag skulle säga det till dig!”, skroffar tomten.

Tomten berättar sedan att han har valt vinstlotterna på följande sätt: Han har valt ut de lottnummer där lottnumret ihopslaget med nästkommande nummer bildar en perfekt kvadrat.

Zara vet att en perfekt kvadrat är ett tal som har bildats genom att ett heltal har multiplicerats med sig själv. Exempelvis är talet 25 en perfekt kvadrat eftersom 5*5 = 25.

Detta förklarar också varför 183 var en vinstlott. 183 ihopslaget med efterföljande tal, 184, blir talet 183184 och detta går att skapa genom att multiplicera 428 med sig själv, 428*428 = 183184.

Tomten har kanske underskattat Zaras förmåga att hitta vinstlotterna. Vilka är vinstlotterna i lotteriet?

Unga Programmerare håller kurser i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Företagsinfo

Innovation Institute of Sweden AB
Box 2062, 116 74 Stockholm
Org.nr. 559290-7603

Följ oss