Lucka 19

Lösning presenteras imorgon kl 08:00

Det är snart dags för nissarnas årliga stafett. Nissarna har delat upp sig i lag och har 5 deltagare i varje lag. Deltagarna består av nissar av olika åldrar.

Varje lag har en uppställning i en lista. I stafetten så ska nissarna springa i samma ordning som listan visar. Listan består av deltagarnas ålder.

De äldre nissarna är traditionellt sett ganska långsamma. Därför har stafettkommitten i år försökt uppmuntra varje lag att låta de äldre löparna att springa så tidigt som möjligt i tävlingen, för att försöka göra det mer spännande mot slutet, då de yngre snabba löparna springer.

Stafettkommitten har i år infört en regel: När en deltagare ska springa så får resterande deltagare i laget som inte har sprungit ännu vara max 10 år äldre.

Exempelvis: Om ett lag består av åldrarna 30, 25, 20, 16, 11 så är följande en godkänd laguppställning:

30, 25, 11, 16, 20 (när en viss deltagare ska springa så är det ingen av de resterande som är mer än 10 år äldre)

Medan följande inte är en godkänd uppställning:

25, 11, 20, 30, 16 (när deltagaren som är 11 år springer, så har laget en deltagare som är mer än 10 år äldre (30 år) kvar som ska springa)

Finns det något lag som har en otillåten laguppställning? Vad har det otillåtna laget i så fall för laguppställning?

Du kan ladda ner listan av laguppställningar som en lista av listor i Python, men också i en txt-fil:

Unga Programmerare håller kurser i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Företagsinfo

Innovation Institute of Sweden AB
Box 2062, 116 74 Stockholm
Org.nr. 559290-7603

Följ oss