Lucka 7

Lösning presenteras imorgon kl 08:00

Tomten vaknar med ett ryck. “Vad är det som tjuter egentligen?” tänker han för sig själv, innan han förstår att det är larmet på tomtesläden som låter. Det visar sig att nattens hårda snöoväder har gjort att larmet gick.

En lång följd av siffror blinkar på slädens skärm. För att stänga av larmet på tomtens högteknologiska släde så behöver man räkna ut lösenordet med hjälp av en speciell algoritm.

Algoritmen går ut på att addera och subtrahera vartannat tal i den långa talföljden, och man börjar med addition. T.ex. så skulle talföljden 12543 med algoritmen bli 1+2-5+4-3, vilket skulle ge lösenordet -1.

Hjälp tomten att räkna ut lösenordet för att kunna stänga av larmet på släden.

Du kan ladda ner talföljden som en färdig heltalsvariabel i Python, men också i en txt-fil:

Lycka till!

Tips: Problemet går att lösa på flera sätt. Ett sätt att lösa problemet är att spara ner talföljden som en sträng, för att på ett enkelt sätt kunna plocka ut varje siffra (eller bokstav). Om man vill plocka ut en bokstav ur en sträng i Python gör man som med en lista:

 tal = "456789"
bokstav = tal[3] # plockar ut bokstaven ur strängen på index 3
print(bokstav) # kommer skriva ut 7 eftersom det är bokstaven på index 3

Unga Programmerare håller kurser i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Följ oss

Nyhetsbrev