Lucka 8

Lösning presenteras imorgon kl 08:00

UPPDATERING: Tidigare uppgavs att exempelvis B har blivit M, och C har blivit O. Detta är felaktigt och rättat i texten nedan. B har blivit O, och C har blivit P.

Plötsligt dyker det ner en mycket, mycket speciell önskelista på tomtens kontor.

Tomten har svårt att tyda önskelistan och hittar en anteckning på baksidan av listan:

“För att inte obehöriga ska läsa denna lista har listan krypterats. Varje bokstav har skjutits fram 13 snäpp i alfabetet

Detta innebär att A har blivit N, B har blivit O, och C har blivit P. Om man kommer till slutet av alfabetet räknar man om från början, t.ex. åäöabcde… osv. Ett Ö har således blivit ett M.

Bygg ett program för att hjälpa tomten att dekryptera önskelistan. Vad står det egentligen på önskelistan?

Du kan ladda ner den krypterade önskelistan som en färdig lista i Python, men också i en txt-fil:

Unga Programmerare håller kurser i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Följ oss

Nyhetsbrev