Köpvillkor

Köpvillkor och allmänna villkor för ungaprogrammerare.se.

Företagsinformation

För köp som sker på denna webbplats ansvarar Innovation Institute of Sweden AB, org.nr. 559290-7603.

Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post eller vårt kontaktformulär.

Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Villkor kurs, läger och evenemang

Nedanstående allmänna anmälningsvillkor gäller för anmälan till en kurs, läger eller evenemang.

Minderåriga deltagare

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för anmälan till kurs.

Kursinnehåll och kursansvarig

Uppgifter om ansvarig för kursen, beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader och eventuella särskilda villkor framgår av den information du får del av i samband med din anmälan samt av din anmälningsbekräftelse.

Kursstart, bekräftelse och kallelse

Kursanmälan är bindande. När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Kursavgift och betalning

Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i informationen och i din anmälningsbekräftelse.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs med en tidsbestämd kursstart före kursstart ägt rum, har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi mottagit din anmälan om kurs ej påbörjats (ångerfristen). Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om kursen inleds under ångerfristen är din ångerrätt inte längre giltig. För att nyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan kursen har påbörjats och innan eventuell kursstart.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Notera att ångerrätt är inte detsamma som nöjdhetsgarantin som vi erbjuder i tillägg till ångerrätten på våra kurser. Läs mer om nöjdhetsgarantin nedan.

Avbeställning efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa kursen efter att ångerrätten förfallit om kursen har en tidsbestämd kursstart som ej infallit, och kursen ej har påbörjats.

Om du avbeställer kursen efter att ångerfristen löpt ut men före tidsbestämd kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Denna administrationsavgift är 20 % av kursavgiften, dock lägst 400 kronor exklusive moms.

Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften.

För nöjdhetsgarantin, se nedan.

Nöjdhetsgaranti

Nöjdhetsgarantin gäller i tillägg till den lagstadgade ångerrätten för utvalda tjänster. För att se om du uppfyller kraven för nöjdhetsgarantin, eller önskar nyttja nöjdhetsgarantin, se https://ungaprogrammerare.se/nojdhetsgaranti/.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Personuppgifter och GDPR

Vi behandlar persondata i enlighet med GDPR. I samband med ditt köp godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (som t.ex. bokföringslagen).

Reklamation

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till Innovation Institute of Sweden AB. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, kontaktuppgifter, ålder, e-postadress samt vilken kurs du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information kontaktar du oss.