Online: Start

Lektion 7: Listor i Python

Nu ska vi lära oss om listor i Python!

Övning 1

Skapa en lista som innehåller elementen “elefant”, “jaguar” och “giraff”. Ta bort elementet “jaguar” genom att använda dig av pop() och elementets plats i listan. Ta sedan bort “giraff” genom att använda remove().

Övning 2

Skapa en lista, min_lista, som innehåller 5st tal mellan 0-100. Summera alla element i listan och spara i en variabel genom att använda en for-loop.

Övning 3

Om vi försöker ta bort ett element ur en lista med remove() kan programmet krascha om det visar sig att elementet inte finns i listan. Skapa en if-sats som kollar om ett tal finns i din lista min_lista. Om talet finns i listan ska vi ta bort elementet med hjälp av remove().

Övning 4

Skapa en for-loop som letar upp det största talet i min_lista. Tips: gör en variabel innan for-loopen, max = 0. I for-loopen kan du använda en if-sats för att kolla om det aktuella elementet i listan är större än det som är i max. Skriv ut det största talet efter if-satsen.

Övning 5

Skriv en funktion som kollar om min_lista är tom.

Övning 6

Skriv en funktion som tar emot två listor. Funktionen ska returnera True om det finns minst ett gemensamt element i de två listorna.
[wpc_button]

Unga Programmerare håller kurser och läger i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Följ oss

Nyhetsbrev