Vad tjänar en programmerare? Lön och statistik [2024]

av Uppdaterad 2024-02-16

Lön är ofta en av anledningarna att många vill jobba med programmering. Men vad tjänar egentligen en programmerare? Vi kollar på lön hos programmerare!

Att vilja arbeta inom spelutveckling eller programmering som vuxen är en dröm som många barn och ungdomar har. På Unga Programmerare försöker vi alltid hitta de drivande faktorerna hos våra deltagare och studenter för att få en bättre förståelse för varför dom vill lära sig programmera hos oss. Då är det många gånger framtidsplanerna och tanken på att få vara med och programmera framtidens teknik och spel som är den drivande faktorn.

Lön kan ofta vara något som är svårt att fråga om, och det kan ibland vara svårt att veta vad man kan förvänta sig för lön när det kan skilja stort beroende på var man bor, hur lång erfarenhet man har, och i vilket programmeringsspråk man programmerar. Det kan ofta också skilja sig beroende på vilken befattning man har. Många gånger så blir det inte “programmerare” som står på anställningsavtalet i slutändan, utan kanske istället systemutvecklare, frontendutvecklare eller spelutveckare. I den här artikeln kommer vi behandla utvecklare och programmerare som samma.

Så vad tjänar egentligen en programmerare? Från SCB (2024) kan vi plocka fram statistik på lön för olika utvecklare. För “Utvecklare inom spel och digitala media” så ligger den genomsnittliga lönen på 46500 kr. Tittar vi på “Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.” så ser vi att denna grupp har en genomsnittlig lön på 50700 kr (jämfört med 46500 kr år 2022). Vi kan utifrån detta göra antagandet att en genomsnittlig programmerare tjänar ca 48600 kr. Men det som gör det extra intressant när det kommer till lön, är när vi kan se hur lönen skiljer sig mellan olika åldrar, olika utbildningar och olika sektorer.

Denna artikel är skriven tillsammans med Talangio, en jobbsajt för utvecklare.

Hur ålder påverkar lönen

För att få en rimlig uppfattning på hur lönen ser ut hos programmerare så är det bra att först jämföra hur det ser ut i olika åldrar. I stapeldiagrammet nedan så har vi hämtat data från SCB över “Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.”. Där kan vi snabbt läsa av att ju äldre man blir, desto högre blir också den genomsnittliga lönen. Vid 18-24 års ålder så ligger den genomsnittliga lönen vid dryga 33600 kr (32000 kr år 2022). Tittar vi i de högre åldersspannen, så kan vi t.ex. se att vid 55-64 års ålder så ser vi en genomsnittlig lön över 56600 kr (50000 kr år 2022). Ganska stor skillnad! Eller hur? Det som kan vara viktigt att tänka på är att det egentligen inte är åldern i sig som skapar högre lön, det är erfarenheten.

Lön vid ålder för programmerare

Genomsnittlig lön hos Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. i olika åldrar

Hur utbildning påverkar lön

Tittar vi på hur lön skiljer sig mellan olika längd på utbildning hos programmerare så kan vi inte lika snabbt dra en snabb slutsats. När vi tittar på lönedatan hos “Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.” så inser vi att utbildning påverkar, men kanske inte så mycket som man kan tro. En programmerare med forskarutbildning har en avsevärt högre lön än någon med endast gymnasial utbildning, vilket kanske är väntat. Men skillnaden mellan gymnasial och eftergymnasial är inte lika stor.

 

lön vid utbildning för programmerare statistik

Genomsnittlön efter olika utbildningar

Hur sektorn påverkar lön

Vilken sektor man jobbar i påverkar också din lön som programmerare. Även om de allra flesta anställningarna som programmerare går till den privata sektorn, så kan man även arbeta inom den offentliga sektorn som programmerare. Enligt statistiken kan vi, kanske inte helt oväntat, se att lönen som programmerare är högre inom den privata sektorn.

Lön i privat och offentlig sektor för programmerare

Det som blir riktigt intressant är när vi kolla på sektor och ålder samtidigt. Hur ser löneökningen ut inom den offentliga jämfört med den privata sektorn för programmerare? Även om lönen vid 18-24 års ålder är snarlik (32700 kr inom den offentliga, och 33600 kr inom den privata sektorn), så är löneutvecklingen onekligen bättre inom den privata sektorn. I åldersgruppen 55-64 år tjänar du i genomsnitt 10400 kr mer i den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn, varje månad.

Programmerare lön vid ålder i privat och offentlig sektor

Hur lön skiljer sig mellan kvinnor och män

Tittar vi på hur lönerna skiljer sig mellan kvinnor och män så kan vi se att det skiljer flera tusenlappar. Den genomsnittliga lönen för “Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.” hos kvinnor är 48500 kr, medan den genomsnittliga mannen tjänar hela 51200 kr. Kollar vi på “Utvecklare inom spel och digitala media” så är skillnaden ännu större. Här tjänar en kvinna i genomsnitt 41600 kr, och en man 47800 kr. Detta påminner oss om att det fortfarande finns jobb kvar att göra för att få IT-branschen jämställd.

Hur programmeringsspråk påverkar lön

Även vilket programmeringsspråk som man programmerar i påverkar lönen. Även om inte SCB för statistik över detta, så går det att hitta statistik över lön bland olika programmeringsspråk.

Världens största community för programmerare, Stack Overflow, håller varje år en undersökning bland sina medlemmar för att se hur trenderna ser ut inom IT. Där kan vi också plocka fram de bäst betalda programmeringsspråken. Tittar vi på hur lönerna ser ut globalt så ser vi att följande programmeringsspråk är i topp när det kommer till löner.

Årslön globalt i USD för olika programmeringsspråk

Vi kan utifrån detta förstå att vilket programmeringsspråk man programmerar i kan ha påverkan på lönen. De topp 10 programmeringsspråk som ger högst lön globalt 2020 är alltså Perl, Scala, Go, Rust, Ruby, Bash/Shell/PowerShell, Objective-C, Haskell, Julia och Python. Tittar vi på lönestatistiken i USA så skiljer sig siffrorna lite åt, men enligt Daxx (2020), så är Ruby, följt av Python de bäst betalda programmeringsspråken. Med andra ord är det ingen slump att vi på Unga Programmerare lär ut just Python, ett av världens mest välbetalda programmeringsspråk i vår programmeringskurs!

 

Vilka faktorer påverkar då din lön som programmerare?

Liksom i de flesta branscher så finns det flera faktorer som påverkar lönen. Som programmerare har vi identifierat följande faktorer som påverkar lön:

  • Vilken utbildning du har
  • Var du bor
  • Vilken din tidigare erfarenhet är
  • Programmeringsspråket du jobbar i
  • Om du är kvinna eller man

 

Ingångslön som programmerare

Många är också intresserade av vilken ingångslön man kan förvänta sig som programmerare. Ingångslönen är alltså den lön du har när du tar ditt första jobb inom yrket, ofta efter examen från t.ex. universitet. Ingångslönen förväntar man sig ligga lägre än den genomsnittliga lönen eftersom att lönen stiger med längre erfarenhet. Enligt Unionen (2022) så kan man förvänta sig en ingångslön som programmerare i åldern 20-24 år på 30000-38000 kr, i åldern 25-29 år så ligger den istället på 34000-42000 kr.

Sammanfattningsvis kanske vi nu börjar undra…

 

Vad tjänar en programmerare?

En programmerare tjänar ca 48000 kr i månaden men det beror bland annat på erfarenhet, var man bor, utbildning, och vilket programspråk man jobbar i. Detta är en ökning från 2022 då genomsnittet låg runt 46000 kr.

Vill du kolla vilken lön du kan förvänta dig som programmerare? Då rekommenderar vi att du kollar in Demandos lönekalkylator.

 

Vill du utforska potentiell lön som utvecklare?

Talangio är en jobbsajt för utvecklare där du själv får ange ditt löneanspråk med en anonym profil. Arbetsgivare kan skicka dig en förfrågan och du väljer själv vilka företag som får kontakta dig.

Utforska jobb som utvecklare

Utforska nya jobbmöjligheter med Talangio. Skapa ditt konto idag!

Källor

SCB (2024), hämtad från: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/Search/?lon=utvecklare den 2024-02-16

Stack Overflow (2020), hämtad från: https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-what-languages-are-associated-with-the-highest-salaries-worldwide-global

Daxx (2020), hämtad från: https://www.daxx.com/blog/development-trends/python-developer-salary-usa

Unionen (2022), hämtad från: https://www.unionen.se/rad-och-stod/ingangsloner-dig-som-ar-ny-pa-arbetsmarknaden

Unga Programmerare håller kurser i programmering för barn och ungdomar. Unga Programmerare startades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Företagsinfo

Innovation Institute of Sweden AB
Box 2062, 116 74 Stockholm
Org.nr. 559290-7603

Följ oss